StockWatch

Stockwatch Ltd

Η Stockwatch Ltd έχει καθιερωθεί ως η πλέον αξιόπιστη, ανεξάρτητη και αντικειμενική πηγή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στην Κύπρο. Από το Νοέμβριο του 1999 δίνει καθημερινά την πρώτη εικόνα για τις τρέχουσες χρηματοοικονομικές εξελίξεις σε δεκάδες χιλιάδες χρήστες.

Βασική δραστηριότητα της StockWatch Ltd είναι η λειτουργία της ομώνυμης ιστοσελίδας, της μεγαλύτερης χρηματοοικονομικής πύλης της Κύπρου. Οι δικτυακοί χώροι της StockWatch δέχονται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες χρήστες, από 50 πλέον χώρες. Είναι η βασική πηγή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για επαγγελματίες του χώρου, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Στο πελατολόγιο της StockWatch Ltd βρίσκονται:

• Δεκάδες διαφημιζόμενες εταιρείες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τους χιλιάδες εύπορους και μορφωμένους επαγγελματίες που επισκέπτονται καθημερινά την ιστοσελίδα.
• Εκατοντάδες συνδρομητές της υπηρεσίας παρακολούθησης ζωντανών τιμών StockWatch Live
• Μεγάλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί στην Κύπρο και στο εξωτερικό που λαμβάνουν χρηματοοικονομική πληροφόρηση, αξιοποιώντας την πιο μεγάλη βάση χρηματοοικονομικών δεδομένων που υπάρχει στη χώρα.

Η εταιρεία εργοδοτεί εκπαιδευμένους οικονομικούς συντάκτες, έμπειρους μεταφραστές και αξιόμαχο γραφειακό προσωπικό.

Διευθύνεται από μία πλήρως αφοσιωμένη και δυναμική ομάδα στελεχών που βρίσκονται στο πηδάλιο της από την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας, το 1999.

Η StockWatch Ltd ανήκει στην εισηγμένη εταιρεία SAFS Ltd και σε πέντε άλλους ιδιώτες μετόχους, που προέρχονται από διάφορους επαγγελματικούς χώρους, όπως τα λογιστικά, η διαχείριση ακινήτων, το λιανεμπόριο και τα ακαδημαϊκά.